Articles in ‘in passing’

before I will begin

Posted on pon 01/14/08 in in passing, Skomentuj [1], Read the post

Na razie tylko usi?uj? rozgry?? Textpattern. Zbiera?am si? do tego od bardzo dawna – odk?d po raz pierwszy natkn??am si? w internecie na ten skrypt. Ju? wtedy bardzo podoba?y mi si? efekty zastosowania css na wielu blogach opartych o textpattern, czysto?? kodu i sporo mo?liwo?ci konfiguracyjnych ukrytych w tym lekkim skrypcie.

Browse by categories

Recent comments